Jul på Buggegården 2020

Arrangementsinformasjon

Arrangementet starter kl 11. Publikum henvises rett i låven. Det er ikke anledning til å komme inn på gården før show, dette av smittevernhensyn for å unngå kø og trengsel. Etter show kan man bli på gården så lenge dere ønsker. 

I låven er det plass til 100 personer (halvparten av tidligere år).

Vi har kafé på tunet, åpent landhandleri og dyr dere kan hilse på. 

Forestillingen varer i ca 50 minutter. 


jul
barn
teater
familie
juleshow2020
juleopplevelse

Restriksjoner

Personer som er syke eller har symptomer på covid-19 skal ikke møte opp til jul på Buggegården.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.